Voedselbos Klein Renneborg

Bij ons zijn de natuurwaarden minstens zo belangrijk als de opbrengsten. De poel blijft zo veel mogelijk ongerept en in het broedseizoen laten we de natuurlijke stukken met rust. We planten haagjes aan om nog meer broedgelegenheid te maken. 

Als de kas klaar  zullen we daar aanschuifetentjes gaan houden met voedsel uit het bos. We gaan dan ook  rondleidingen geven. Ook komen er kunstworkshops en yoga-sessies. 

 

 

In 2019 heeft Marlies Duran een plan getekend om ons bestaande voedselbos met nieuwe beplanting uit te breiden. Het bos is in zones ingedeeld.

Zone 1 Heuvelbedden met (meerjarige) groenten, kruiden en eetbare bloemen
Zone 2 Bloeiende struiken en meerjarige planten voor vlinders en bijen
Zone 3 Bessen
Zone 4 Fruitgaard
Zone 5 Natuurlijke slootrand
Zone 6 Bloemenweide met kleurrijke akkerkruiden die insecten lokken.

Zone 7 Doolhof van bessenhagen. Hier hebben we ons eigen plan op losgelaten met knollen en bollen
Zone 8 Inheemse bosrand
Zone 9 Boomgaard
Zone 10 Poel, waarbij we de natuur zoveel mogelijk zijn gang laten gaan
Zone 11 Overgang naar open landschap

Beleving met de wildcamera